Productie

Ontwikkeling

De nieuw- en doorontwikkeling van onze producten wordt duidelijk beïnvloed door onze overtuiging, dat wij zorgvuldig met ons milieu moeten omgaan. Onze producten worden gekenmerkt door een laag verbruik aan grondstoffen, vermijding van emissie uitstoot en een gemakkelijke verwerking.

Productie

Alleen met ultramoderne productiemethoden kunnen wij aan onze hoge eisen ten aanzien van de kwaliteit en levertijd voldoen.

Handwerk

Het handenwerk wordt vrijwel geheel door het "hoofd" overgenomen. Door uiteenlopende maatregelen wordt gewaarborgd, dat alleen gecontroleerde kwaliteit het huis verlaat.

Afvullen

Rationele, computergestuurde en -gecontroleerde productie- en afvulinstallaties enerzijds, en een permanente "menselijke" kwaliteitscontrole anderzijds geven onze klanten de garantie voor de beste kwaliteit.