Impressum

Aanbieder:

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG

Wolf-Hirth-Straße 2

D-73730 Esslingen

Telefoon: +49 711 93134-0

Fax: +49 711 93134-140

Directeur:

Wolfgang Kiesel

Beatrice Kiesel-Luik

Dr. Matthias Hirsch

Persoonlijk aansprakelijke onderneming:

Kiesel Verwaltungsgesellschaft mbH

Kantongerecht Esslingen HRB 484

BTW-nummer:

DE145355409

Vestigingsplaats

D-73730 Esslingen

Kantongerecht HRA 806

1. Inhoud van de online-aanbiedingen

De aanbieder van de internetpagina is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheid en of claims tegen de aanbieder van de internetpagina met betrekking tot materiële of immateriële schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door het al dan niet gebruik te maken van de informatie, of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, voor zover de auteur geen opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieder van de internetpagina behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het complete aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de internetpagina vallen, is de aanbieder alleen aansprakelijk indien de aanbieder zich bewust is van de inhoud en indien het redelijk en technisch mogelijk is om illegale inhoud te voorkomen. De aanbieder van de internetpagina verklaart hierbij nadrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link, de gelinkte pagina's geen illegale inhoud bevatten. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en de auteursrechten van de gelinkte internetpagina's heeft de aanbieder van de internetpagina geen enkele invloed. Hierdoor distantieert de aanbieder zich nadrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde internetpagina's die zijn gewijzigd na het plaatsen van de link. Dit geldt voor de inhoud van alle links en verwijzingen vanaf onze internetpagina's, maar ook voor externe input in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die de auteur heeft ingericht.

Aansprakelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de gepresenteerde informatie, ligt uitsluitend bij de aanbieder van de betreffende pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij de persoon die heeft verbonden met deze pagina's.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur van de internetpagina streeft ernaar om in alle publicaties te letten op de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten en zal zelfgemaakte of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten gebruiken.

Voor alle binnen de internetaanbieding genoemde en door derden beschermde handels- en keurmerken geldt dat het auteurs- en merkenrecht onbeperkt van kracht blijft voor de rechtmatige bezitter/auteur. Met het vermelden van merken kan niet geconcludeerd worden dat de merkenrechten van een derde partij niet beschermd zijn! Het copyright van, door de auteur zelf gemaakte objecten, blijft liggen bij de auteur van de internetpagina. Het gebruiken of dupliceren van deze grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte presentaties, is zonder nadrukkelijke toestemming van de aanbieder niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsclausule

Deze aansprakelijkheidsclausule dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u werd doorverwezen naar deze pagina. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet legaal, niet meer of niet volledig correct blijken, blijft de overige inhoud van het document daardoor onaangeroerd en behoudt zijn geldigheid.